Schoolouders Beemster boos

Op 23 oktober 2020 verscheen het volgende stuk over De Bloeiende Perelaar in het Noord Hollands Dagblad:


‘Onderzoek naar locatie voor tijdelijke dependance was een wassen neus’

Schoolouders Beemster boos

Zuidoostbeemster – Een groep ouders en omwonenden is ontevreden over het verkeersonderzoek dat de gemeente Beemster heeft laten uitvoeren naar drie mogelijke locaties voor een tijdelijke dependance van basisschool de Bloeiende Perelaar. Ze stellen dat de gemeente vastzat aan afspraken met een projectontwikkelaar.

De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang kampen al langere tijd met ruimtetekort. In juli dit jaar werd duidelijk dat het tijdelijke schoolgebouw toch op het huidige plein van de Bloeiende Perelaar aan het Middenpad gevestigd zal worden.

De gemeente maakte maandag het voorstel voor de tijdelijke huisvesting bekend. Een deel van de ruimtes moet op het noordplein komen en een deel op de plek waar nu de voetbalkooi staat op het zuidplein. „Gezamenlijk denken we met dit voorstel het meeste recht te doen aan de belangen van alle partijen”, schrijft de gemeente in een nieuwsbrief. „Zo blijft het zuidplein in zijn geheel intact voor spelen en evenementen.” Van drie andere scenario’s rondom het huidige schoolgebouw – een gebouw op het zuidplein, Middenpad of over het Middenpad heen – ziet de gemeente af, onder andere vanwege leidingen die er al liggen, verkeerskundige overwegingen, richtlijnen vanuit het werelderfgoed en bestemmingsplannen.

’Geen draagvlak’

’Goede School Zuidoostbeemster’, een initiatief opgezet door ouders en omwonenden van de school uit de Nieuwe Tuinderij West, wil dat er überhaupt niet op het schoolplein gebouwd gaat worden. „De gemeente is aan de slag gegaan op basis van draagvlak dat er niet is”, zegt Yoeri Kastelein, een van de initiatiefnemers.

Het verkeersonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, stuit Kastelein tegen de borst. „Het schoolplein als locatie is er halsoverkop bijgehaald, en diende alleen om het haal- en breng gedrag in beeld te brengen in de wijk. Er is niet gekeken naar de drukte om de school en het effect van een toenemend aantal leerlingen.”

Afspraken met projectontwikkelaar

Volgens de ouders is geld de drijfveer van de gemeente. Jeroen Keyser, een van de andere initiatiefnemers: „Er is steeds aangegeven dat de dependance van de school in de Nieuwe Tuinderij Oost zou moeten komen, maar dat was niet kortgesloten met de projectontwikkelaar. Nu kiest de gemeente eieren voor haar geld, ze willen geen juridisch traject in.”

Keyser doelt op de noordelijke locatie in de Nieuwe Tuinderij Oost, een van de locaties die werd meegenomen in het verkeersonderzoek dat de gemeente liet uitvoeren. Projectontwikkelaar Zondag Ontwikkeling BV heeft vanuit eerdere grondposities recht verworven van De Beemster Compagnie (waarin de gemeente voor 50% vennoot is) om in het gehele gebied van de noordelijke locatie te ontwikkelen.

Het college schreef in het raadsvoorstel en ontwerpbesluit dat ze eerder aan de gemeenteraad stuurde over Zondag Ontwikkeling BV: „Zondag Ontwikkeling BV heeft vanuit eerdere grondposities het recht verworven van De Beemster Compagnie om in het gehele gebied van de noordelijke locatie te ontwikkelen. Zij hebben echter aangegeven dat indien de tijdelijke school op deze locatie gevestigd zal worden, zij geen woningbouw willen plegen om de locatie heen. Zij zullen zich hier juridisch tegen verweren en de gemeente en De Beemster Compagnie aansprakelijk stellen voor de (bedrijfseconomische) gevolgen.”

’Samenspel van afwegingen’

Volgens wethouder Aagje Zeeman (ruimtelijke ordening) was het tot de definitieve keuze gemaakt werd nog mogelijk om eruit te komen met Zondag. „Wij hadden de afspraak dat hij de plek gereserveerd zou houden tot wij een beslissing hadden genomen. En als wij dan een beslissing hadden genomen om op die noordelijke variant de dependance neer te zetten, dan gingen we met hem om tafel. Daar waren we zeker uitgekomen.”

Volgens de wethouder gaat het om een ’samenspel van afwegingen’ bij de keuze voor een locatie: „Het verkeersonderzoek heeft zwaar gewogen, dat zonder meer. Maar het is natuurlijk een samenspel van: kun je dit realiseren en kun je dit veilig realiseren, want dat bouwverkeer is daar nog aan de gang. En alles afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat we dan toch maar liever kiezen voor een plek in west nabij de huidige school.”

’Noord-Korea in de Zuidoostbeemster’

Bij de groep ouders en omwonenden hebben zich zo’n 168 huishoudens aangesloten. Ze hebben inmiddels twee gesprekken gevoerd met de gemeente. De groep ziet liever dat het tijdelijke schoolgebouw op het terrein achter de velden van voetbalclub ZOB komt. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag geeft wethouder Zeeman aan dat daar vorige week vrijdag onderzoek naar is gedaan, maar dat die locatie is afgewezen. ,,Wij hebben deze in ieder geval richting de groep weerlegd omdat wij dat wel zo netjes vonden, als je met mensen in gesprek gaat over locaties en zij hebben nog een briljant idee, dan moet je daar wel op reageren.”

De gemeente heeft in een eerdere nieuwsbrief aangegeven ’geen uitgebreid participatietraject’ meer in te willen gaan vanwege de tijdsdruk. Kastelein: „Nu we met een alternatief komen, is de tijd op en kunnen we pas bezwaar indienen als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Het lijkt hier wel Noord-Korea in de Zuidoostbeemster.”

Het college neemt op 27 oktober een besluit over het voorstel. De gebouwen moeten op 1 augustus 2021 gerealiseerd zijn.

Bron: Nina Rijnierse/NHD

Vorig bericht
Wel of geen burgerparticipatie in Zuidoostbeemster?
Volgend bericht
Nog geen reactie gestuurd? Het kan nog!