Plan voor noodlokalen op plein Perelaar met grond gelijk gemaakt

Medio 2017 verscheen in het Noordhollands Dagblad het volgende stuk over de uitbreiding van de Bloeiende Perelaar:


MIDDENBEEMSTER – De gemeenteraad van Beemster is unaniem tegen het plaatsen van vier noodlokalen op het schoolplein van de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster. De raad was gisteravond uitermate kritisch over het collegevoorstel, dat was ingegeven door het verzoek van stichting Opspoor om snel iets te doen aan het capaciteitsprobleem van de school. Maar ook ouders en leerkrachten lieten niets heel van plan om een deel van het schoolplein op te offeren. Kinderen worden letterlijk uit de school geplaatst, vond een lerares. Marcel van Beek, voorzitter van Wijkcentrum Zuidoostbeemster, zette vraagtekens bij de integriteit van de besturen van Beemster en Opspoor. De stichting, met de gemeente en Opspoor mede-eigenaar van het gebouw waarin de school is gevestigd, was niet gekend in het plan om vier noodlokalen op het plein te plaatsen. Het wijkcentrum is fel tegen het opofferen van een deel van het plein, dat ook gebruikt wordt voor diverse dorpsactiviteiten. 

Insprekers en raadsleden waren kritisch over de (veel te laag ingeschatte) leerlingenprognoses van Opspoor, het late tijdstip waarin het verzoek tot tijdelijke huisvesting is gedaan en het feit dat niet geluisterd is naar noodkreten van het schoolbestuur en de MR. „De gemeente en Opspoor hebben geen beste beurt gemaakt”, zei Arie Commandeur (CDA). „De prognoses zaten er naast en de reparatiepoging is te laat ingezet.” De CDA’er vroeg zich af of de school ‘altijd alle kinderen moet aannemen die zich aanmelden’. De Bloeiende Perelaar heeft ook leerlingen van buiten het dorp. 

Ook zijn alternatieven niet of nauwelijks onderzocht, zeiden insprekers en raadsleden. Ook was er veel onbegrip over dc ‘noodzaak’ om de groenstrook naast de school te benutten voor woningbouw. Volgens wethouder Butter kan Beemster het zich niet permitteren om 1,5 miljoen euro die de grond opbrengt op te offeren. 

Butter gaf toe dat het voorstel onzorgvuldig was, maar benadrukte dat er snel een lokaal bij moet komen. Het college trok daarom het voorstel niet terug. Omdat de raad tegen stemde, moet het college snel met Opspoor om tafel om met een nieuw plan te komen.

Volgend bericht
Nieuwsbrief 1: Bedankt dat je ons steunt!