SAMEN VOOR EEN GOEDE SCHOOL

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een groep bewoners uit de Nieuwe Tuinderij West. Veelal met kinderen. Kinderen op de Bloeiende Perelaar en kinderen die in de toekomst naar de basisschool gaan. Het belang van de kinderen staat bij ons voorop. En daar maken we ons dan ook hard voor.

We zijn dan ook vóór uitbreiding van de basisschool faciliteiten in de Zuidoostbeemster. Met de enorme toename van het aantal kinderen is daar niet aan te ontkomen. Onze jeugd is de toekomst. Daarom is het van essentieel belang dat we kinderen van goede onderwijsfaciliteiten kunnen blijven voorzien. Echter, wel op een manier die past bij het karakter van ons dorp, die in lijn is met de dorpsvisie, zorgt voor een veilige omgeving en niet ten koste gaat van het welzijn van onze kinderen.

Om tot een goede invulling te komen, is het belangrijk dat de gemeente haar inwoners serieus neemt. Burgerparticipatie is belangrijk, zoals ook is vastgesteld in het Coalitieprogramma 2018-2020. Niet alleen om de details te bespreken van een door de gemeente doorgedrukte keuze. Maar vanaf het begin, zodat we samen tot een goede oplossing komen. Want met uitbreiding op de huidige locatie van de Bloeiende Perelaar is dit absoluut niet het geval.

Samen voor een goede school. Doe mee en meld je aan.

Bedankt namens:

Jeroen Keyser, Yoeri Kastelein, Jolanda Kooij, Jelmer Vreeman en Niels Caspers.
Ouders met kinderen op de Bloeiende Perelaar en kinderen die daar in de toekomst naar toe gaan

7 VOORWAARDEN VOOR EEN GOEDE SCHOOL

Wij willen een goede school in de Zuidoostbeemster. Met uitbreiding op/rondom de huidige locatie van de Bloeiende Perelaar is dit absoluut niet het geval.

Een school die veilig te bereiken is

Een veilige route van en naar school moet vanzelfsprekend zijn. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen zijn daarvoor belangrijk.

Met uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar is dit niet het geval. Het verkeersonderzoek toont aan dat onvoldoende parkeergelegenheid en manoeuvrerende auto’s er voor zorgen dat kinderen te voet of op de fiets niet veilig naar school kunnen. Uitbreiding van de school, maakt het drukker met een grotere kans op chaotische en onveilige situaties. Volgens het verkeersonderzoek is het nu al te druk. En dat terwijl de school tijdens de telling moeilijk per auto  te bereiken was (Dirk Dekkerstraat opgebroken) en er bij de prognose geen rekening is gehouden met parkeerplaatsen voor leraren en een benodigde fietsenstalling. Daarnaast is het aannemelijk dat er vanuit Nieuwe Tuinderij Oost in verhouding veel meer kinderen met de fiets of auto komen. De daadwerkelijke toename zal dan ook een stuk hoger zijn dan in de prognose is geschetst. Dit vinden wij onacceptabel.

Een school met voldoende speelruimte

Buiten spelen is een belangrijke vorm van bewegen. Het bevordert de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling en gaat overgewicht tegen. Volgens de regelgeving (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs) is 3 m2 per leerling aan schoolplein de minimale norm.

Met uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar komen we hier niet aan. Helaas geldt bovenstaande norm tot maximaal 600m2. Voor scholen met meer dan 200 leerlingen volstaat vreemd genoeg dezelfde norm. Bij uitbreiding van de Bloeiende Perelaar komen er ca. 600 leerlingen op een schoolplein van 1200m2. Ofwel 2m2 per leerling. Volgens de wethouder is dit voldoende. Maar daar nemen wij geen genoegen mee.

Een school met een dorps karakter

Zoals ook in de dorpsvisie van de gemeente is omschreven: met behoud van het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van de Zuidoostbeemster.

Met uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar is dit niet het geval. Daarmee komen we tot een school van ca. 600 leerlingen en krijgt het de omvang en uitstraling van een middelbare school. Dat willen we niet.

Een school waar kinderen veilig zijn

Een solide schoolgebouw, met aandacht voor brandveiligheid, goede vluchtmogelijkheden en goede (tijdelijke) opvanglocaties in geval van een ontruiming. Zonder “blinde hoeken” die onttrokken worden aan het zicht vanaf de openbare weg. En waar kinderen veilig kunnen spelen zonder direct in elkaars vaarwater zitten.

Met uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar is dit een groot probleem. De brandveiligheid en vluchtmogelijkheden staan al onder druk. Het gebouw is berekend op 350 leerlingen, terwijl het al bijna 400 leerlingen telt. Goede (tijdelijke) opvanglocaties in geval van een ontruiming zijn er niet. Het schoolgebouw vertoont nu al gebreken, zoals de buitenmuren op het Zuidplein. Dit komt bij uitbreiding allemaal nog meer onder druk te staan. Wat ons betreft geen goede basis om verder uit te breiden. Bovendien zal het de school onveiliger maken doordat “blinde hoeken” ontstaan die de kans op onveilige situaties vergroten.

Een school met goede huisvesting

Kinderen en leraren hebben recht op een volwaardig leslokaal. Dat onderdeel is van de totale school en waarbij niet direct het tropenrooster van toepassing is bij een warme dag. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen in een veilige, gezonde en prettige ruimte.

Met uitbreiding op of rondom de Bloeiende Perelaar is dit niet het geval. Er wordt gesproken over semipermanent, een chic woord voor noodgebouw. Uitbreiding wordt gerealiseerd door plaatsing van 12 noodlokalen voor een periode van maximaal 8 jaar. Een hele generatie basisschoolleerlingen zal les krijgen in een noodlokaal. Dit vinden wij onverantwoord en niet Beemster-waardig. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs en gebrekkige huisvesting mag niet ten kosten gaan van hun ontwikkeling.

Een school die zorgt voor spreiding in het dorp

Ons dorp groeit snel. De vraag naar onderwijs ook. Met name aan de oostzijde worden veel woningen gebouwd. Spreiding van de drukte is belangrijk, zodat de bestaande wijk niet overmatig wordt belast en we voorkomen dat grote groepen samen komen. Iets waar we ons met de uitbraak van COVID-19 meer dan ooit bewust van moeten zijn.

Met uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar is dit niet goed geregeld. Het verkeersonderzoek toont aan dat uitbreiding van de school zorgt voor meer drukte in een bestaande wijk. Doordat eerder genoemde redenen zal de drukte meer toenemen als dat nu in het onderzoek wordt geschetst. Veel mensen op 1 hoop. Dit is onveilig en zal verspreiding van COVID-19 bevorderen. Alle bewoners in de Zuidoostbeemster willen goede voorzieningen in het dorp, laten we dit dan ook eerlijk verspreiden. Het kan niet zo zijn dat de leefbaarheid op één locatie in het dorp onder druk komt te staan, terwijl er op andere plekken voldoende ruimte is. Daar gaan we niet mee akkoord.

Een school met behoud van de huidige faciliteiten

Het is hier fijn wonen. Mede door de faciliteiten rondom de school. Denk aan het Buurthuis, de Spelemei en activiteiten in de gymzaal. Maar ook de voetbalkooi en het schoolplein, die ook na schooltijd vaak wordt gebruikt. Het zorgt voor saamhorigheid in de wijk.

Met de uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar wordt hier geen rekening mee gehouden. Het belang van de extra faciliteiten wordt daarmee onderschat. Uitbreiding van de school gaat ten koste van deze activiteiten. Daarnaast is het niet in lijn met het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet waaraan de gemeente, volgens de dorpsvisie, ook in de toekomst aan wil blijven voldoen. Dat moeten we niet willen.

De gemeente is in het nauw. En dan maak je rare sprongen. Maar zeg nou zelf, over bovenstaande kunnen we het toch niet oneens zijn?

N.B. De huidige basisschool De Bloeiende Perelaar voldoet aan veel van bovenstaande voorwaarden en onze bezwaren gaan niet over de leiding, medewerkers of het onderwijs van de huidige basisschool.

Wij van Goede School ZOB dragen de directie en de medewerkers van De Bloeiende Perelaar een warm hart toe, maar zijn pertinent tegen het besluit van de gemeente om een tweede school in de Nieuwe Tuinderij West, direct naast De Bloeiende Perelaar te situeren.

LAATSTE NIEUWS

DOE MEE

Samen voor een goede school in de Zuidoostbeemster. Kom ook in actie en sluit je aan!

Laat hieronder je gegevens achter en dan houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


    Voor vragen kun je ook mailen naar info@goedeschoolzob.nl.